Meters maken voor het klimaat

Thema 2017: Meters maken voor het klimaat

Deze editie van de DGBW was de meest noodzakelijke uit de geschiedenis. Met 'Parijs' in het achterhoofd, wetgeving in het vooruitzicht en gunstige marktomstandigheden was het nu hét moment om de versnelling in gang te zetten. Aanzienlijk meer gebouwen moeten sneller en grondiger worden verduurzaamd. Het thema voor de Dutch Green Building Week 2017 was daarom Meters maken voor het klimaat.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Het thema Meters maken voor het klimaat sloot aan op de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van DGBC. Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving en laat de sector zien dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en leiderschap toont.