Programma van de week

De achtste editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 24 tot 28 september 2918. Het thema van deze editie was Paris Proof.

Hieronder kun je het programma van de DGBW 2018 bekijken.

maandag 24 september

12:00 to 14:00
- Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Wat betekenen de actuele thema’s uit het Klimaatakkoord voor u als ondernemer? In 2 uur tijd belichten we deze vraag vanuit drie perspectieven: het klimaatakkoord, de praktijk en wet- en regelgeving. •Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Retail sector? Thomas Metz (DGBC) licht de roadmap duurzame renovatie van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council toe. Welke besparingsdoelstelling is er voor de Retail in 2030 geformuleerd en op welke wijze wordt daar aan gewerkt? Wat is de extra inspanning? Welke organisaties zijn betrokken bij het klimaatakkoord en de roadmap Retail? •Welke stappen kunt u zetten? Carl Damen van Primera zal aan de hand van een praktijkcase stapsgewijs laten zien hoe bij de Primera organisatie duurzaamheid doorgevoerd wordt. Naast de aanpak zal hij ook op een aantal concrete maatregelen ingaan, zoals LED verlichting en bewegingsmelders, maar ook materiaalkeuze. •Welke veranderingen op het gebied van wet en regelgeving komen er op u af? Ed Blankestijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal nader in gaan op wet en regelgeving. De wet Milieubeheer; de informatieplicht en de update van Erkende Maatregelen Lijsten. Het aan scherpen van de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.

woensdag 26 september

12:00 to 14:00
- RVO Den Haag, Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Zonnepanelen en LED verlichting blijken voor gebruikers en eigenaren van bedrijfshallen de meest interessante opties te zijn voor verduurzaming. Toch liggen niet alle bedrijfshallen in Nederland vol pv-panelen. Hoe komt dit? Welke kansen en belemmeringen zijn er? Gemeente Breda is een partner in het Europees samenwerkingsproject BISEP. Zij bundelen de krachten om bedrijven te stimuleren te verduurzamen. Arjan Rook van de Gemeente Breda is betrokken bij BISEPS en het Platform BV Breda. In zijn presentatie biedt Arjan inzicht in de kansen voor het bedrijfsleven.

vrijdag 28 september

12:00 to 14:00
- RVO Den Haag Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook de binnenkant. Wat doet een gezond binnenklimaat met het gebouw en haar gebruikers? Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu vertelt over de ins en outs van het nieuwe PvE Gezonde Kantoren.