Programma van 24/09/2018

De achtste editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 24 tot 28 september 2918. Het thema van deze editie was Paris Proof.

Hieronder kun je het programma van de DGBW 2018 bekijken.

maandag 24 september

12:00 to 14:00
- Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Wat betekenen de actuele thema’s uit het Klimaatakkoord voor u als ondernemer? In 2 uur tijd belichten we deze vraag vanuit drie perspectieven: het klimaatakkoord, de praktijk en wet- en regelgeving. •Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Retail sector? Thomas Metz (DGBC) licht de roadmap duurzame renovatie van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council toe. Welke besparingsdoelstelling is er voor de Retail in 2030 geformuleerd en op welke wijze wordt daar aan gewerkt? Wat is de extra inspanning? Welke organisaties zijn betrokken bij het klimaatakkoord en de roadmap Retail? •Welke stappen kunt u zetten? Carl Damen van Primera zal aan de hand van een praktijkcase stapsgewijs laten zien hoe bij de Primera organisatie duurzaamheid doorgevoerd wordt. Naast de aanpak zal hij ook op een aantal concrete maatregelen ingaan, zoals LED verlichting en bewegingsmelders, maar ook materiaalkeuze. •Welke veranderingen op het gebied van wet en regelgeving komen er op u af? Ed Blankestijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal nader in gaan op wet en regelgeving. De wet Milieubeheer; de informatieplicht en de update van Erkende Maatregelen Lijsten. Het aan scherpen van de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.
20:00 to 23:00
- Door het hele land, u inspecteert het kantoor van u keuze.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kantoren gemiddeld 30% van de energie verspillen, goed voor gemiddeld € 2,33 per m2 per jaar. Ongelooflijk toch? In veel gevallen gaat het om processen die onterecht ‘aan’ staan terwijl er niemand in het gebouw actief is. Denk aan computers, verlichting, maar ook de ventilatie of de verwarming. e-nolis daagt u uit om zelf, of bijvoorbeeld samen met uw technisch dienstverlener te ontdekken of de kantoren waarbij u betrokken bent echt ‘uit’ staan na sluitingstijd. Bij aanmelding begeleiden wij u bij de nachtinspectie. Na afloop verzamelen wij de resultaten en delen die anoniem met alle deelnemende partijen. Een gouden kans om echt impact te maken. Meldt u aan, zelfstandig of met uw vastgoed-partner, uw klant, of zelfs uw huurders.