Over DGBW

over DGBW 2013

De zevende editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 25 tot 29 september 2017. Het thema van deze editie was Meters maken voor het klimaat.

Met de Dutch Green Building Week sloten we wederom aan bij de World Green Building Week. Wereldwijd zetten alle Green Building Councils hun initiatieven en die van hun participanten daarom in de ‘vitrine’. Samen bundelden we onze krachten en wezen we op de uitdagingen van de aanpak van mondiale klimaatverandering. 

Wat gaan we doen?

Deze editie stond volledig in het teken van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. DGBC-participanten werden actief betrokken bij het invullen van het (lokale) programma, de organisatie en communicatie. Samenwerken en interactie stonden centraal. DGBC Participanten werden gestimuleerd om de Dutch Green Building week te ondersteunen door bijvoorbeeld een eigen evenement/activiteit te organiseren. Kijk voor inspiratie naar de terugblik van alle edities.

Doelstelling

Het doel van de Dutch Green Building Week 2017 was:

  • Aandacht vragen voor het Klimaatakkoord Parijs;
  • Een volgende stap zetten met het Deltaplan Duurzame Renovatie;
  • Zichtbaar maken van commitment en leiderschap van de achterban van DGBC om een doorslaggevende rol te spelen bij het grondig verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving en de uitwerking en uitvoering van het Deltaplan Duurzame Renovatie;
  • Beweging aanjagen door het laten zien van showcases en leiderschap.