Programma van de week

De achtste editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 24 tot 28 september 2918. Het thema van deze editie was Paris Proof.

Hieronder kun je het programma van de DGBW 2018 bekijken.

maandag 24 september

12:00 to 14:00
- Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Wat betekenen de actuele thema’s uit het Klimaatakkoord voor u als ondernemer? In 2 uur tijd belichten we deze vraag vanuit drie perspectieven: het klimaatakkoord, de praktijk en wet- en regelgeving. •Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Retail sector? Thomas Metz (DGBC) licht de roadmap duurzame renovatie van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council toe. Welke besparingsdoelstelling is er voor de Retail in 2030 geformuleerd en op welke wijze wordt daar aan gewerkt? Wat is de extra inspanning? Welke organisaties zijn betrokken bij het klimaatakkoord en de roadmap Retail? •Welke stappen kunt u zetten? Carl Damen van Primera zal aan de hand van een praktijkcase stapsgewijs laten zien hoe bij de Primera organisatie duurzaamheid doorgevoerd wordt. Naast de aanpak zal hij ook op een aantal concrete maatregelen ingaan, zoals LED verlichting en bewegingsmelders, maar ook materiaalkeuze. •Welke veranderingen op het gebied van wet en regelgeving komen er op u af? Ed Blankestijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal nader in gaan op wet en regelgeving. De wet Milieubeheer; de informatieplicht en de update van Erkende Maatregelen Lijsten. Het aan scherpen van de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.
20:00 to 23:00
- Door het hele land, u inspecteert het kantoor van u keuze.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kantoren gemiddeld 30% van de energie verspillen, goed voor gemiddeld € 2,33 per m2 per jaar. Ongelooflijk toch? In veel gevallen gaat het om processen die onterecht ‘aan’ staan terwijl er niemand in het gebouw actief is. Denk aan computers, verlichting, maar ook de ventilatie of de verwarming. e-nolis daagt u uit om zelf, of bijvoorbeeld samen met uw technisch dienstverlener te ontdekken of de kantoren waarbij u betrokken bent echt ‘uit’ staan na sluitingstijd. Bij aanmelding begeleiden wij u bij de nachtinspectie. Na afloop verzamelen wij de resultaten en delen die anoniem met alle deelnemende partijen. Een gouden kans om echt impact te maken. Meldt u aan, zelfstandig of met uw vastgoed-partner, uw klant, of zelfs uw huurders.

dinsdag 25 september

00:00 to 23:00
- Door het hele land, u inspecteert het kantoor van u keuze.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kantoren gemiddeld 30% van de energie verspillen, goed voor gemiddeld € 2,33 per m2 per jaar. Ongelooflijk toch? In veel gevallen gaat het om processen die onterecht ‘aan’ staan terwijl er niemand in het gebouw actief is. Denk aan computers, verlichting, maar ook de ventilatie of de verwarming. e-nolis daagt u uit om zelf, of bijvoorbeeld samen met uw technisch dienstverlener te ontdekken of de kantoren waarbij u betrokken bent echt ‘uit’ staan na sluitingstijd. Bij aanmelding begeleiden wij u bij de nachtinspectie. Na afloop verzamelen wij de resultaten en delen die anoniem met alle deelnemende partijen. Een gouden kans om echt impact te maken. Meldt u aan, zelfstandig of met uw vastgoed-partner, uw klant, of zelfs uw huurders.
13:00 to 15:00
- BINK36
In de sessie van Kernwaarde Groen gaan we samen met Dubourgraaf eens wat dieper hoe we de bestaande gebouwen Paris Proof kunnen realiseren. En wel op dinsdag 25 september 2018. Inloop vanaf 13:00, start sessie om 13:30 in de BINK36 te Den Haag.

woensdag 26 september

00:00 to 23:00
- Door het hele land, u inspecteert het kantoor van u keuze.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kantoren gemiddeld 30% van de energie verspillen, goed voor gemiddeld € 2,33 per m2 per jaar. Ongelooflijk toch? In veel gevallen gaat het om processen die onterecht ‘aan’ staan terwijl er niemand in het gebouw actief is. Denk aan computers, verlichting, maar ook de ventilatie of de verwarming. e-nolis daagt u uit om zelf, of bijvoorbeeld samen met uw technisch dienstverlener te ontdekken of de kantoren waarbij u betrokken bent echt ‘uit’ staan na sluitingstijd. Bij aanmelding begeleiden wij u bij de nachtinspectie. Na afloop verzamelen wij de resultaten en delen die anoniem met alle deelnemende partijen. Een gouden kans om echt impact te maken. Meldt u aan, zelfstandig of met uw vastgoed-partner, uw klant, of zelfs uw huurders.
12:00 to 14:00
- RVO Den Haag, Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Zonnepanelen en LED verlichting blijken voor gebruikers en eigenaren van bedrijfshallen de meest interessante opties te zijn voor verduurzaming. Toch liggen niet alle bedrijfshallen in Nederland vol pv-panelen. Hoe komt dit? Welke kansen en belemmeringen zijn er? Gemeente Breda is een partner in het Europees samenwerkingsproject BISEP. Zij bundelen de krachten om bedrijven te stimuleren te verduurzamen. Arjan Rook van de Gemeente Breda is betrokken bij BISEPS en het Platform BV Breda. In zijn presentatie biedt Arjan inzicht in de kansen voor het bedrijfsleven.
13:00 to 17:00
- TNO MEC-lab, Bakemastraat 97 K, Delft
Tijdens het minisymposium ‘Energieopwekking aan de gebouwschil’ presenteren en demonsteren TNO en partners de laatste innovaties en oplossingen die de gebouwde omgeving energiepositief maken. Focus voor 2018 ligt op gebouwconcepten die energie opleveren (BIPV, zonthermisch, etc.). Het symposium start op de Bouwcampys en eindigt in het MEC-Bouwlab.
20:00 to 22:00
- Tivoli Vredenburg, zaal club Nine
Op woensdag 26 september trappen we af met de eerste lecture uit de serie 'Stad van Morgen'waarin we de uitdagingen voor de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen. We zoomen in op de leefomgeving bij extreem weer. Ons klimaat verandert. Afgelopen zomer maakten we een uitzonderlijk lange droge periode mee. Half juli deed de temperatuur er een schepje bovenop en werd het ook nog eens zeer warm. In de toekomst moeten we rekening houden met meer piekbuien, perioden van droogte en extreem warme dagen. Op deze avond gaan we naar aanleiding van drie presentaties samen in gesprek op welke manier ontwerp bijdraagt aan de klimaatadaptieve stad. Ben jij er bij?

donderdag 27 september

00:00 to 23:00
- Door het hele land, u inspecteert het kantoor van uw keuze.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kantoren gemiddeld 30% van de energie verspillen, goed voor gemiddeld € 2,33 per m2 per jaar. Ongelooflijk toch? In veel gevallen gaat het om processen die onterecht ‘aan’ staan terwijl er niemand in het gebouw actief is. Denk aan computers, verlichting, maar ook de ventilatie of de verwarming. e-nolis daagt u uit om zelf, of bijvoorbeeld samen met uw technisch dienstverlener te ontdekken of de kantoren waarbij u betrokken bent echt ‘uit’ staan na sluitingstijd. Bij aanmelding begeleiden wij u bij de nachtinspectie. Na afloop verzamelen wij de resultaten en delen die anoniem met alle deelnemende partijen. Een gouden kans om echt impact te maken. Meldt u aan, zelfstandig of met uw vastgoed-partner, uw klant, of zelfs uw huurders.
09:30 to 12:00
- Zwembad Nijkerk
Bij nieuwbouw van zwembad Nijkerk is vanaf het ontwerp al rekening gehouden met duurzaamheid qua gebouw, maar ook een duurzame relatie. De wijze van samenwerken, de duurzame noviteiten en het resultaat laten we u graag zien! Het bad is tevens een nationale primeur waarbij zuivering met membraanfilters plaatsvindt!
12:00 to 18:00
- World Forum
Op donderdag 27 september 2018 wordt een speciale jubileumeditie van het DGBC congres georganiseerd, onderdeel van de Dutch Green Building Week
18:30 to 22:00
- World Forum
DGBC zal op donderdagavond 27 september 2018 een ‘invitation only’ galadiner organiseren voor alle partners van de DGBW en hun eigen relaties. Alleen partners van de DGBW krijgen hiervoor toegangskaarten voor eigen relaties.

donderdag 27 september to zaterdag 29 september

08:45 to 22:45
- Denemarken
Met beslissers uit het bedrijfsleven vertrekken wij voor een intensief 2-daags werkbezoek aan Kopenhagen. Tijdens een uniek en strak georganiseerd programma doe jij samen met gelijkgestemde beslissers inspiratie op voor duurzame oplossingen binnen jouw organisatie. Ben jij erbij?

vrijdag 28 september

10:30 to 13:30
- Koning Willem I College
Om CO2 uitstoot te reduceren is het van groot belang om energiebesparende maatregelen in een gebouw toe te passen. Gebouwen genereren tegenwoordig veel data en deze is slimmer in te zetten om hiermee het CO2 verbruik en energieverbruik te verlagen. Meten = weten en in veel gevallen ook een verplichting voor de gebouweigenaar. Door de inzet van ons innovatieve energiemanagementsysteem Klictix is het mogelijk om energieverbruik te voorspellen, besparingen te visualiseren en ongewenst verbuik te identificeren. Tijdens een inspirerende sessie laten we zien hoe we Big Data gebruiken om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs. De sessie zal plaatsvinden bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Zij zijn een goed voorbeeld van de inzet van Big Data en monitoring en vertellen u graag over de mogelijkheden en besparingen die zij gerealiseerd hebben.
12:00 to 14:00
- RVO Den Haag Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook de binnenkant. Wat doet een gezond binnenklimaat met het gebouw en haar gebruikers? Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu vertelt over de ins en outs van het nieuwe PvE Gezonde Kantoren.