Programma van de week

De zevende editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 25 tot 29 september 2017. Het thema van deze editie was Meters maken voor het klimaat.

Hieronder kunt u het programma van de DGBW 2017 bekijken.

maandag 25 september

14:00 to 19:00
- Mainport hotel
Het boek van fossiele brandstoffen is definitief gesloten. Hernieuwbare energie is al lang niet meer een alternatief maar de overtuigende maatstaf. Alklima B.V./Mitsubishi Electric bouwt door heel Nederland aan een All-electric leefomgeving. In renovatie en nieuwbouw. De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis is geworden. Bent u benieuwd voor welke uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? Kom zelf kijken en luisteren in het Mainport Hotel in Rotterdam!
15:00 to 18:00
- BLOC
Een groep TVVL-leden ontwikkelt en realiseert de eerste circulaire gebouwinstallatie van Nederland. Locatie van de installatie is het te herontwikkelen Westelijk Handelsterrein in Rotterdam. De projectgroep presenteert het installatieontwerp en de ontwerpkeuzes. Denk daarbij aan de circulariteit van het huidige ontwerp, en de circulariteit op de verschillende onderdelen. Het consortium vertelt graag hun ontdekkingsreis en het nieuwe denken en handelen. In het consortium zitten de partijen Valstar Simonis als initiator, Carrier, Priva, Systemair, Thermaflex en Van Dorp Installaties samen met TVVL als kennisplatform.

dinsdag 26 september

09:00 to 12:30
- TVVL Woerden
De TVVL Expertgroep Klimaattechniek organiseert het symposium ‘2050: van doelstelling naar succes’. Op deze dag gaan sprekers in op het Klimaatakkoord en wat dat betekent voor de installatiebranche. Van organisatorische aspecten tot technische invullingen. Resultaten van onderzoeken uit de expertgroep van het afgelopen jaar komen aan bod. Denk aan de relatie tussen gevel- en installatieconcepten die voldoen aan de BENG-eisen, praktijkgids Phase Change Material (PCM), instrument over het werkelijke energiegebruik van gebouwen en hun gebruik (WENG). Tot aan ontwikkelingen van de BIM Community. Ter afsluiting is er een aansprekende presentatie over een zeer duurzaam gerealiseerd gebouw.
10:30 to 13:00
- Bink36
In deze sessie gaan we in op de relevantie van een gezonde kantooromgeving en hoe u dit volgens BREEAM NL In-Use in de praktijk kunt brengen. Aan de hand van concrete voorbeelden en mogelijkheden laten we zien hoe u credits kunt behalen in de categorie gezondheid. Ook zullen we in gaan op de overlap met de WELL Building Standard en zal er gelegenheid zijn voor discussie. De sessie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezonde werkomgeving en BREEAM NL In-Use (beter) wil leren kennen. Versgebrande koffie aanwezig.
12:00 to 17:30
- Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht
Leer deze middag wat er bij komt kijken om niet achter te blijven. En om te weten welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden.

woensdag 27 september

08:00 to 10:00
- Circular Expo Schiphol Trade Park, Rijnlanderweg 916 te Hoofddorp
Doel van het Deltaplan is om in kaart te brengen welke gebouwen duurzamer kunnen, hoe dit kan worden gerealiseerd, wat de ambities zijn en wat ze opleveren en welke rollen voor het bedrijfsleven, ontwikkelaars en overheden zijn weggelegd. We wilden in korte tijd ‘meters maken’ en dat is gelukt; alle werkgroepen hebben inmiddels de eerste aanzet klaar voor een roadmap voor verduurzaming van het vastgoed.Deze aanzet willen we graag aan meerdere partijen voorleggen.
10:00 to 12:00
- CHIBB, Corydastraat 47, Rotterdam
SUSateliers zijn de innovatie-ateliers van Hogeschool Rotterdam, Bouwkunde. Studenten van de SUSateliers hebben een circulair concepthuis ontwikkeld en gebouwd. Inmiddels 3 jaar bewoond en verschillende onderzoeken uitgevoerd. Wij nodigen u uit voor een rondleiding door woning, atelier, woonkas en eetbaar dak. Aansluitend worden nieuwe projecten van de SUSateliers gepresenteerd zoals Natuureducatiecentrum te Zwijndrecht en de Circulaire Parkkade, een nieuw te bouwen circulaire woonbuurt in Rotterdam.
10:00 to 15:15
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De zevende editie van de Dutch Green Building Week vindt plaats van 25 tot 29 september 2017. Het thema van deze editie is meters maken voor klimaat. Aanzienlijk meer gebouwen moeten sneller en grondiger worden verduurzaamd.
12:00 to 18:30
- New Babylon Meeting Center
De woningmarkt in Den Haag is gespannen. De vraag overtreft het aanbod ruim. Op langere termijn is de situatie zorgelijk; de stad bezit weinig grond. Waar moeten de woningen die in de komende 20 jaar nodig zijn, gebouwd worden?
13:00 to 18:00
- Circl, ABN AMRO, Gustaf Mahlerplein, Amsterdam
Op 27 september vindt de ABN AMRO Innovation Challenge 2017 plaats tijdens het Green Buildings Congres georganiseerd door CFP en ABN AMRO. Naast een aantal topsprekers waaronder Reinier van den Berg worden er 40 state-of-the art concepten, producten en ideeën gepresenteerd die bijdragen aan het verduurzamen van gebouwen. Het winnende idee wordt beloond met de ABN AMRO Innovation Challenge Award 2017 en 5.000 euro. U kunt de Innovation Challenge 2017 benutten om uw netwerk te vergroten en bezoekers te inspireren met uw visie op innovatie en duurzaamheid. Ook kunt u uw innovatieve producten of start-ups, of innovatieve leveranciers inschrijven om mee te doen aan de ABN AMRO Innovation Challenge. Tijdens het evenement komt de top van eindgebruikers van gebouwen en hun partners bijeen, zij zijn verantwoordelijk voor huisvesting, duurzaamheid en gebouwen van toonaangevende organisaties
13:30 to 17:00
- Bakemastraat 97A, Delft
De gebouwde omgeving gaat de komende jaren een grote transitie doormaken. Naast de energiedoelstelling die hier behaald moeten gaan worden, is blijvende aandacht voor comfortable en gezond binnenklimaat essentieel, omdat bij te weinig aandacht of zelfs negatieve resultaten het risico optreedt dat grote herstelkosten moeten worden gemaakt dan wel dat gebruikersacceptatie verloren gaat. Tijdens het minisymposium zullen resultaten uit nationale en internationale onderzoeken worden gepresenteerd en zal ruim de ruimte zijn om over dit onderwerp met collega's, experts en belangstellende bij te praten.
14:00 to 17:00
- Rotterdam Alexander
Deelnemers aan de Alliantie stationsgebied Rotterdam Alexander zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst op woensdag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur. In de Alliantiebijeenkomst van 4 april jl. zijn we tot drie vervolglijnen gekomen voor het proces van de kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving van Rotterdam Alexander.
14:00 to 19:00
- The Albus hotel
Het boek van fossiele brandstoffen is definitief gesloten. Hernieuwbare energie is al lang niet meer een alternatief maar de overtuigende maatstaf. Alklima B.V./Mitsubishi Electric bouwt door heel Nederland aan een All-electric leefomgeving. In renovatie en nieuwbouw. Bent u benieuwd voor welke uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? Kom zelf kijken en luisteren in het The Albus Hotel in Amsterdam! The Albus is het eerste hotel in Amsterdam dat aan de Nederlandse klimaatambities voldoet om de uitstoot van CO2 in 2050 tot bijna nul te reduceren en hiermee aan de klimaatafspraken van Parijs tegemoet te komen.
15:00 to 17:00
- Zuidas, Amsterdam
Green Business Club Zuidas organiseert een tour langs verschillende Polderdaken in Zuidas. Een unieke kans om deze bijzondere, mooie en duurzame blauw/groene daken in Zuidas te bezichtigen. We gaan op bezoek bij drie bedrijven met groene daken, waar tekst en uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van dit specifieke dak. Op het laatste dak is er een borrel.

donderdag 28 september

09:30 to 10:30
- Circl - Het Circulaire Paviljoen ABN AMRO
Op donderdag 28 september wordt de tuin van Circl officieel geopend welke is ontorpen door Donkergroen. Tijdens de opening wordt de Green Label uitgereikt voorafgaand aan het DGBC Congres Meters maken voor het klimaat.
10:00 to 12:30
- Zernikelaan 17 Groningen
De architecten van Broekbakema leiden u persoonlijk rond door dit duurzame onderzoekscomplex met innovatieve klimaatzones en proefopstellingen. EnTranCE is een proeftuin waar onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven toegepast onderzoek doen op het gebied van nieuwe energiesystemen.
10:15 to 11:30
- Circl - Het Circulaire Paviljoen ABN AMRO
In deze kennisbijeenkomst krijgt u informatie over wat dit voor u betekent en worden de eerste ervaringen gedeeld. Met als doel om u goed voor te bereiden op het valideren van assets binnen de portfolio aanpak.
10:30 to 12:00
- CIRCL, Gustav Mahlerplein te Amsterdam
De circulaire economie staat hoog op de agenda, ook in de bouw. Dat vindt de BNA een goede ontwikkeling. Maar ondanks alle aandacht en best practices, stranden circulaire ambities nog vaak in aanbestedingsprocedures. Dat moet en kan beter. Daarom wil de BNA werken aan een manifest circulair aanbesteden. Zodat architecten een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en circulaire gebouwde omgeving. Tijdens deze ronde tafel verkennen we aan de hand van een startnotitie waar voor de architectenbranche de knelpunten en kansen liggen. Daarmee willen we achterhalen hoe we als BNA een bijdrage kunnen leveren aan het circulair maken van de aanbestedingspraktijk. De bijeenkomst heeft een besloten karakter. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de organisator.
11:00 to 11:30
- Circl - Het Circulaire Paviljoen ABN AMRO
Op donderdag 28 september 2017 vindt de DGBC Algemene Participanten Vergadering plaats. Tijdens de vergadering worden onder andere de begroting en de prognosecijfers van 2017 met u gedeeld. Tevens wordt er goedkeuring gevraagd voor de jaarrekening 2016.
11:30 to 18:00
- Circl, het circulaire paviljoen ABN AMRO
Tijdens de Dutch Green Building Week vindt op donderdag 28 september 2017 het DGBC Congres plaats.
12:00 to 18:30
- Igluu Eindhoven
Het strategische jaarcongres voor de energie- en mobiliteitssector over de stad van morgen.
12:30 to 17:00
- B.Amsterdam
GrownDownTown/Rooflife nodigt je uit voor een inspirerende tour langs groene projecten in Amsterdam. Deze tour gaat langs de nieuwste eetbare daktuinen, rooftop bars en subtropische tuinen. We brengen je naar de hoogtepunten in de stad en laten je zien wat de mogelijkheden zijn van het vergroenen van een gebouw: binnen en op het dak! We zullen meer vertellen over urban green trends, circulaire design methodes, lokaal produceren & oogsten van vers voedsel en potentiële opbrengsten.
13:00 to 16:00
- Energy Academy Europe op de Zernikecampus in Groningen Adres: Nijenborgh 6
De architecten van Broekbakema leiden u persoonlijk rond door dit meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland met BREEAM Outstanding certificaat.
13:00 to 17:00
- Cinemec
Op donderdag 28 september aanstaande houdt DGMR het symposium Gevels & brandveiligheid: meer dan een buitenkant bij Cinemec in Ede.
18:30 to 21:30
- Circl - Circulaire Paviljoen ABN AMRO
Tijdens de Dutch Green Building Week vindt op donderdag 28 september 2017 het DGBC Gala plaats.

vrijdag 29 september

09:30 to 13:00
- TVVL Woerden
De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken organiseert haar jaarlijkse innovatiebijeenkomst. Door deelname aan de innovatiegroep kan men nieuwe onderwerpen voor projecten en studies aandragen en informatie ter beschikking stellen. Dit keer gaat het over Warmtapwatercirculatie. Hoe kunnen we ontwerpers, installateurs en beheerders van warmtapwatercirculatiesystemen in de toekomst nog beter voorzien van richtlijnen om systeemfunctionaliteiten in praktijk te optimaliseren? Deze vraag vormt de rode draad in deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt uiteengezet in 3 thema’s te weten: 1. Ontwerp van circulatiesystemen 2. Inregelen van circulatiesystemen 3. Legionellapreventie Elk thema wordt ingeleid door een expert. Na de inleiding kan uitgebreid worden gediscussieerd met een klein panel van deskundigen.
12:00 to 17:00
- Haarlem
MyriaMesh is een volledig draadloos lichtbesturingssysteem voor toepassing met alle merken LED verlichting. Met MyriaMesh kunt u uw verlichting eenvoudig duurzaam upgraden naar LED met lichtbesturing.
14:00 to 19:00
- Schmidt Zeevis
Het boek van fossiele brandstoffen is definitief gesloten. Hernieuwbare energie is al lang niet meer een alternatief maar de overtuigende maatstaf. Alklima B.V./Mitsubishi Electric bouwt door heel Nederland aan een All-electric werk- en leefomgeving. In renovatie en nieuwbouw. Bent u benieuwd voor welke uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? Kom zelf kijken en luisteren bij Schmidt Zeevis in Rotterdam! Schmidt Zeevis Rotterdam BV, één van de grootste visleveranciers in Nederland, is in de herfst van 2015 aangemeerd op haar nieuwe locatie aan de Matlingeweg in Rotterdam