Programma van de week

De achtste editie van de Dutch Green Building Week vindt plaats van 24 tot 28 september 2918. Het thema van deze editie is Paris Proof.

Hieronder kun je het programma van de DGBW 2018 bekijken.

maandag 24 september

12:00 to 14:00
- Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Wat betekenen de actuele thema’s uit het Klimaatakkoord voor u als ondernemer? In 2 uur tijd belichten we deze vraag vanuit drie perspectieven: het klimaatakkoord, de praktijk en wet- en regelgeving. •Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Retail sector? Thomas Metz (DGBC) licht de roadmap duurzame renovatie van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council toe. Welke besparingsdoelstelling is er voor de Retail in 2030 geformuleerd en op welke wijze wordt daar aan gewerkt? Wat is de extra inspanning? Welke organisaties zijn betrokken bij het klimaatakkoord en de roadmap Retail? •Welke stappen kunt u zetten? Carl Damen van Primera zal aan de hand van een praktijkcase stapsgewijs laten zien hoe bij de Primera organisatie duurzaamheid doorgevoerd wordt. Naast de aanpak zal hij ook op een aantal concrete maatregelen ingaan, zoals LED verlichting en bewegingsmelders, maar ook materiaalkeuze. •Welke veranderingen op het gebied van wet en regelgeving komen er op u af? Ed Blankestijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal nader in gaan op wet en regelgeving. De wet Milieubeheer; de informatieplicht en de update van Erkende Maatregelen Lijsten. Het aan scherpen van de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.

dinsdag 25 september

08:00 to 09:30
- Hoofdkantoor Croonwolter&dros, Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
De toekomst is aan duurzame, slimme en vitale gebouwen. Duurzaam op het gebied van energiegebruik en energieopwekking, slim door middel van sensortechnologie en vitaal op het gebied van gezondheid en flexibiliteit. Oftewel gerevitaliseerde gebouwen waarbij de beleving gebruiker centraal staat. De verschillende trends in de vastgoedmarkt zorgen voor een ontwikkeling van een Business Case naar een Value Case. Deze ontwikkeling zorgt voor een verandering van de contractvormen en verdienmodellen. Wat zijn de verschillen tussen een business case en value case? En wat brengt de Smart Building technologie ons in de toekomst van de contractvormen. Aan het einde van onze presentatie bent u bijgepraat over: 1. nieuwe verdienmodellen. 2. welk traject of proces u moet doorlopen voor een gerevitaliseerd gebouw. 3. Aan welke wettelijke verplichtingen moet u gaan voldoen.
12:00 to 16:00
- Tinwerf 14, 2544 ED Den Haag, Nederland
De dinsdag staat in het teken van verduurzaming binnen de scholenhuisvesting. RVO vertelt u meer over het Klimaatakkoord en wat dit voor de scholenhuisvesting betekent. Ook presenteert RVO u wat we kunnen leren van een uitgevoerde nulmeting naar het energieverbruik van verschillende MBO-instellingen. We halen de praktijk erbij en presenteren voorbeelden waar we van kunnen leren: hoe zijn plannen geconcretiseerd en welke financieringsconstructie is toegepast? Albert Hulshoff vertelt over ESCO’s als mogelijke oplossing. Sebastiaan Bliemert van Techniek Innovatie Huis sluit af met zijn verhaal over ‘Wie gaat het doen? De bouwers en installateurs van de toekomst’.
13:00 to 15:00
- BINK36
In de sessie van Kernwaarde Groen gaan we samen met Dubourgraaf eens wat dieper hoe we de bestaande gebouwen Paris Proof kunnen realiseren. En wel op dinsdag 25 september 2018. Inloop vanaf 13:00, start sessie om 13:30 in de BINK36 te Den Haag.

woensdag 26 september

12:00 to 14:00
- RVO Den Haag, Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Zonnepanelen en LED verlichting blijken voor gebruikers en eigenaren van bedrijfshallen de meest interessante opties te zijn voor verduurzaming. Toch liggen niet alle bedrijfshallen in Nederland vol pv-panelen. Hoe komt dit? Welke kansen en belemmeringen zijn er? Gemeente Breda is een partner in het Europees samenwerkingsproject BISEP. Zij bundelen de krachten om bedrijven te stimuleren te verduurzamen. Arjan Rook van de Gemeente Breda is betrokken bij BISEPS en het Platform BV Breda. In zijn presentatie biedt Arjan inzicht in de kansen voor het bedrijfsleven.
13:00 to 17:00
- TNO MEC-lab, Bakemastraat 97 K, Delft
Middels een minisymposium zullen laatste innovaties uit nationale en internationale projecten worden gepresenteerd en gedemonstreerd in het MEC-bouwlab van TNO. Focus voor 2018 zal liggen op gebouwconcepten die energie opleveren (BIPV, zonthermisch, etc)..

donderdag 27 september

12:00 to 14:00
- Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Wat betekent energiebesparing voor specifiek zorggebouwen? Wat zijn duurzame energietoepassingen die passen in de context van de zorg? We maken de verbinding tussen energetisch goede gebouwen, het verbeteren van de zorg en de bijdrage hiervan aan gezondheid in het algemeen. Daarbij geven we tevens een doorkijkje naar aardgasvrij. Adriaan van Engelen van Milieu Platform Zorgsector is één van de sprekers.
12:00 to 18:00
- World Forum
Op donderdag 27 september 2018 wordt een speciale jubileumeditie van het DGBC congres georganiseerd, onderdeel van de Dutch Green Building Week
18:30 to 22:00
- World Forum
DGBC zal op donderdagavond 27 september 2018 een ‘invitation only’ galadiner organiseren voor alle partners van de DGBW en hun eigen relaties. Alleen partners van de DGBW krijgen hiervoor toegangskaarten voor eigen relaties.

vrijdag 28 september

10:30 to 13:30
- Koning Willem I College
Om CO2 uitstoot te reduceren is het van groot belang om energiebesparende maatregelen in een gebouw toe te passen. Gebouwen genereren tegenwoordig veel data en deze is slimmer in te zetten om hiermee het CO2 verbruik en energieverbruik te verlagen. Meten = weten en in veel gevallen ook een verplichting voor de gebouweigenaar. Door de inzet van ons innovatieve energiemanagementsysteem Klictix is het mogelijk om energieverbruik te voorspellen, besparingen te visualiseren en ongewenst verbuik te identificeren. Tijdens een inspirerende sessie laten we zien hoe we Big Data gebruiken om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs. De sessie zal plaatsvinden bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Zij zijn een goed voorbeeld van de inzet van Big Data en monitoring en vertellen u graag over de mogelijkheden en besparingen die zij gerealiseerd hebben.
12:00 to 14:00
- RVO Den Haag Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland
Het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook de binnenkant. Wat doet een gezond binnenklimaat met het gebouw en haar gebruikers? Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu vertelt over de ins en outs van het nieuwe PvE Gezonde Kantoren.