Procedure

Deelname

Partner worden van de DGBW 2018 is helaas niet meer mogelijk. Wil je nu al meedenken of informatie krijgen over partnerschap voor de DGBW 2019? Neem dan contact op met Marieke Olsthoorn.

Wie kunnen er deelnemen?

Participanten van DGBC. Initiatieven van de markt worden gestimuleerd maar wel getoetst door het projectteam. Eén van de toetsingscriteria zal zijn de link met BREEAM-NL en/of DGBC.

Hoe werkt deelname?

Stel, je kiest voor een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bijeenkomst. Meld je idee of activiteit dan aan bij het projectteam van de Dutch Green Building Week. Aanmelden van je activiteit kan via het aanmeldformulier op deze website. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door het projectteam van de DGBW, bestaande uit medewerkers van Dutch Green Building Council. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie op het ingediende voorstel en neemt het projectteam contact met je op voor de verdere ontwikkeling van de activiteiten. Het projectteam zorgt voor een evenwichtige week die inspirerend is voor zowel de bezoeker als de deelnemende organisaties. Het team heeft als doel om activiteiten te selecteren die voldoen aan de volgende criteria:

  • Organisatie of activiteit moet een link hebben met DGBC of BREEAM-NL.
  • Activiteit moet aansluiten bij wat Dutch Green Building Week behelst (Zie Over DGBW).
  • Focus op duurzaamheid in de gebouwde omgeving.
  • Activiteit moet een openbaar event zijn.
  • De activiteit dient gekoppeld te zijn aan het thema van de week
  • De activiteit dient plaats te vinden in de week waarin de DGBW 2018 plaats vindt.

Belangrijk is dat de activiteit niet alleen met duurzaamheid in de gebouwde omgeving te maken heeft, maar ook dat het een openbaar event is: zoveel mogelijk derden moeten bij je initiatief kunnen aanhaken. Het projectteam let dus vooral op de breedte van je initiatief.

Bekijk hier de tips en tricks voor het organiseren van een succesvol evenement. Voor meer informatie of vragen neem contact op met het projectteam.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. DGBC zorgt voor de overkoepelende organisatie, promotie en communicatie van de Dutch Green Building Week als totaalevenement. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en werving van het eigen deelevenement.

Organisatie activiteit

DGBC ondersteunt uw initiatief met promotie

Wij helpen je met de promotie: je initiatief wordt opgenomen in het programma op deze website. Deelnemers die ook zelf communicatie-uitingen verzorgen voor hun eigen activiteit zijn verplicht op deze uitingen het logo van DGBW te plaatsen. Richtlijnen voor het gebruik van merknaam en logo volgen na goedkeuring van de aanmelding.

Locatie

Er is geen centrale festivallocatie. Deelnemers participeren in de DGBW op een eigen locatie.

Werf deelnemers

Maak op zoveel mogelijk manieren en onder een zo groot mogelijke groep relaties bekend wat je gaat doen. Nodig ze uit om aan te haken!

Benader de pers

De Dutch Green Building Council helpt je natuurlijk om ruime media-aandacht te genereren. Maar organiseer ook je eigen mediacampagne voor je duurzame activiteit. Neem contact op met onze persvoorlichter als je je media-campagne met ons wilt afstemmen.