Veel aandacht voor seminar productiviteit en gezondheid in kantoren volgens BREEAM-NL In-Use en WELL

26 september 2017

De impact die gebouwen hebben op de kwaliteit van leven is onvermijdelijk. Maar liefst 90% van de tijd besteden mensen in gebouwen, waarbij meer dan vijf miljoen Nederlanders een kantoorbaan hebben, aldus Florijn Vriend. In de seminar, georganiseerd door Kernwaarde Groen, kwam naar voren hoe certificeringsmethodieken BREEAM-NL In-Use en de WELL Building Standard gezondheid beoordelen.

WELL en BREEAM-NL

Waarbij WELL vanuit medisch oogpunt zich specifiek op gezondheid van mensen in gebouwen richt, maakt BREEAM-NL In-Use de prestaties van duurzaamheid in en om het gebouw op een integrale manier inzichtelijk. Hoewel er een ander speelveld is, zijn er wel degelijk overeenkomsten te vinden. De overlap is voornamelijk te vinden in de categorie ‘gezondheid’ van BREEAM-NL In-Use, zoals de eisen die worden gesteld aan het borgen van visuele scherpzinnigheid in verblijfsgebieden en een behaaglijk thermisch comfort.

Samenwerken 

Dit leverde al snel mooie gespreksstof op tussen de toehoorders. Duurzaamheid en gezondheid kan pas echt vorm krijgen als verschillende partijen hun belangen op tafel leggen en vanuit het gezamenlijk belang grenzen willen verleggen. Dat gezondheid ook een belangrijke drijfveer is voor het aantrekken van talenten en voor het verhogen van de productiviteit, zou één van deze motivaties zijn waar BREEAM-NL In-Use en WELL elk op hun eigen manier uitkomsten voor bieden.

Extra bijeenkomst

Door het grote aantal inschrijvingen zal een extra bijeenkomst op 31 oktober 2017 door Kernwaarde Groen worden georganiseerd. Voor meer informatie: post@kernwaardegroen.nl