Stukjes van het circulair antwoord gevonden

26 september 2016

Tijdens het seminar Circulaire Bouw van RVO en de gemeente Utrecht zijn weer verschillende stukjes van het circulaire antwoord gevonden. Het seminar richtte zich op de belemmeringen en op de kansen van circulair bouwen.

De grote opgave is om van de 10% aanhangers van circulair bouwen naar de overige 90% te gaan. De overheid kan helpen door het geven van goede voorbeelden, door wetgeving die criculair bouwen niet in de weg staat en door partijen te motiveren aan de slag te gaan met circulair bouwen.

Het is ook de kunst anders naar de businesscase kijken. En anders waarde toe te kennen. De klassieke benadering van vaste termijnen tot een restwaarde van nul geldt niet meer bij circulair denken. Een product of een dienst houd niet op als de een rekentechnische afschrijftermijn is voltooid.