Mini symposium TNO: Energie positieve en gezonde gebouwen

02 oktober 2017

Voor de tweede keer organiseerde TNO een mini-symposium tijdens de Dutch Green Building Week. Een traditie is daarmee geboren volgens Peter Paul van ’t Veen van TNO die het symposium aftrapte. Bovendien werd aangekondigd dat TNO weer een unit krijgt gericht op de bouw. Juist om bij de transitie die in de bouw nodig is de komende jaren te ondersteunen. 

Slecht binnenklimaat door koken 

Willem Koppen van Koppen Bouwexperts benadrukte in zijn presentatie het belang van gezonde woningen. Koppen Bouwexperts komt veel situaties tegen waarbij het binnenmilieu bewoners ziek maakt en dit kan tot pas in de rechtzaal worden beslecht. Boosdoeners zijn onder andere formaldehyde en fijnstof, waarbij hoge fijnstof concentraties niet door bronnen van buiten komen, maar door bronnen in het huis. Namelijk het koken. Tijdens het koken worden enorme pieken in de fijnstof gecreëerd die bij de huidige luchtdichte woningen tot 4 uur kunnen blijven hangen. Gezien de gezondheidseffecten is betere afzuiging dus van levensbelang.

Aardgasloos bouwen 

De provincie Zuid-Holland neemt ook zijn verantwoordelijkheid en begeeft zich op het gebied van woningen en energiebesparing. Rindert Groeneveld is daarvoor verantwoordelijk en vertelt over de rol die de Provincie daarin wil nemen en ook waar de zoektocht is van wat de Provincie kan doen. Voorbeelden zijn het stimuleren van de transitie naar aardgasloos bouwen, maar ook bij eigen investeringen kijken hoe het beter kan. Voorbeelden zijn nu infrastructurele projecten waar hernieuwbare energieopwekking plaatsvindt.

BENG 

Als derde van de sprekers vertelt Claudia Bouwens vanuit het Lente-Akkoord over de aanstaande wetgeving voor nieuwbouwwoningen, de BENG. Bijna energieneutrale woningen. Vanaf 2021 worden BENG woningen verplicht. De BENG bestaat uit drie vereisten, waarbij uit berekeningen nu blijkt dat met name de beoogde verplichting gericht op de gebouwschil lastig wordt om in de praktijk te behalen. Het Lente-Akkoord kijkt daarnaast ook alweer verder. De zogenaamde ZEN woningen. Alles van BENG en beter is ZEN. Daarbij zijn nog wel een aantal zaken op te lossen, dus er is nog werk te doen.

MEC-Bouwlab 

Na de sprekers was het tijd voor de experimenten in het MEC-Bouwlab. Diverse testopstellingen en presentatie van innovaties werden getoond en toegelicht. TNO is hard bezig met vernieuwde manieren van warmteopwekking in de woningen, ventilatie oplossingen in bestaande gebouwen waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande afzuiging en er geen toevoer kanalen hoeven te worden gebruikt, maar tegelijkertijd wel warmte teruggewonnen kan worden. En aansluitend op de presentatie van Willem Koppen wordt bestudeerd hoe de afzuiging in keukens beter kan worden uitgevoerd ten behoeve van een betere binnenluchtkwaliteit. Wat duidelijk wordt is dat de ontwikkelingen snel gaan, maar ook de precisie en energie die het kost om nieuwe ideeën te testen en door te ontwikkelen. Nieuwe ideeën die hard nodig zijn om de transitie mogelijk te maken naar een samenleving die voldoet aan de afspraken van het Klimaatakkoord.