Impact Klimaatakkoord op de retailer

Wat betekenen de actuele thema’s uit het Klimaatakkoord voor u als ondernemer? In 2 uur tijd belichten we deze vraag vanuit drie perspectieven: het klimaatakkoord, de praktijk en wet- en regelgeving.

Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Retail sector?

Thomas Metz (DGBC) licht de roadmap duurzame renovatie van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council toe. Welke besparingsdoelstelling is er voor de Retail in 2030 geformuleerd en op welke wijze wordt daar aan gewerkt? Wat is de extra inspanning? Welke organisaties zijn betrokken bij het klimaatakkoord en de roadmap Retail?

Welke stappen kunt u zetten?

Carl Damen van Primera zal aan de hand van een praktijkcase stapsgewijs laten zien hoe bij de Primera organisatie duurzaamheid doorgevoerd wordt. Naast de aanpak zal hij ook op een aantal concrete maatregelen ingaan, zoals LED verlichting en bewegingsmelders, maar ook materiaalkeuze.

Welke veranderingen op het gebied van wet en regelgeving komen er op u af?

Ed Blankestijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal nader in gaan op wet en regelgeving. De wet Milieubeheer; de informatieplicht en de update van Erkende Maatregelen Lijsten. Het aan scherpen van de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.

Aanmelden

Aanmelding vereist, via kennisdelen.rvo.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Datum en tijd

maandag 24 september 2018
12:00 tot 14:00 uur

Locatie

Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Nederland

Organisatie

Rijksdienst Ondernemend Nederland

Contact

Ike Stolk
0643219512