Diederik Samsom aanwezig bij DGBC Congres Paris Proof

09 augustus 2018

Diederik Samsom is op donderdag 27 september te gast tijdens het DGBC Congres Paris Proof in het World Forum in Den Haag. Hij zal tijdens het congres de uitdagingen en kansen van de energietransitie bespreken. 

Samsom is op dit moment voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving. Daar wordt bepaald hoe Nederlandse huishoudens de komende jaren los kunnen komen van het aardgas. Via verwarming door warmtenetten of elektrische warmtepompen kan zo een bijdrage aan het terugdringen van de broeikasgassen worden geleverd.

Sectortafel gebouwde omgeving

DGBC heeft input geleverd aan deze sectortafel met als doel een grote bijdrage leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van die gebouwde omgeving. Deze binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie gelanceerde methodiek gaat uit van een energieverbruik per vierkante meter per jaar. Het Deltaplan werd op 21 juni overhandigd aan Diederik Samsom.

Dutch Green Building Week

Het DGBC Congres is onderdeel van de Dutch Green Building Week 2018, dat volledig in het teken staat van Paris Proof.  Tijdens het congres gaan de aanwezigen dieper in op het strijdplan dat nodig is om de gebouwde omgeving sneller en grondiger te verduurzamen. 

Sprekers

Onder leiding van dagvoorzitter Rutger Mollee, leveren naast Samsom ook Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Liesbeth van Tongeren, voormalig lid Tweede Kamer en huidige wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Den Haag, een bijdrage. Ook Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland, en Paul Schnabel, politicus, hoogleraar en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, maken tijdens het plenaire programma hun opwachting. 

Vragen

Meer weten over het DGBC Congres Paris Proof? Bezoek de website of mail naar events@dgbc.nl