De overtuigingskracht van een groen dak

29 september 2017

De Dutch Green Building Week is een prachtige gelegenheid om elkaar te inspireren. Green Business Club Zuidas nam die gelegenheid te baat door een groep van ca. 30 belangstellenden via een fietsexcursie langs enkele "polderdak" voorbeeldprojecten op de Amsterdamse Zuidas te leiden. Via Old School ging het steeds hoger via Breevast naar De Boel, waar op een gerenoveerde galerijflat een indrukwekkend dakpark is gerealiseerd, uitkijkend op de fascinerende dynamiek van de Zuidas.

Deltaplan

Met de verschijning van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie op Prinsjesdag is de opgave van een klimaatrobuuste stedelijke inrichting door het Rijk stevig op de agenda gezet. In deze opgave kunnen groene daken een belangrijke bijdrage leveren, zowel voor het tegengaan van het Urban Heat Island Effect als voor het vasthouden of vertragen van de waterafvoer bij piekbuien. Dat er naast deze klimaattechnische kwaliteiten met een groen dak ook heel veel belevingskwaliteit ontstaat werd in alle voorbeelden wel duidelijk: Hier wil je zijn, zeker op zo'n mooie nazomerdag.

Rooftop Revolution 

De aanleg van een groen dak biedt meerwaarde op vele fronten, maar het is en blijft een hele uitdaging om alle evidente meerwaarde te laten landen in een haalbare financieringsconstructie. Kosten en opbrengsten liggen vaak bij verschillende partijen en dan is het de kunst om die samen te brengen in een haalbare financieringsconstructie. Voor Friso Klapwijk van de Dakdokters, betrokken bij de realisatie van de voorbeeldprojecten, staat het buiten kijf dat we over een aantal jaren niet meer anders willen en niet meer beter weten: "Een groen dak zal binnenkort de 'normale' manier van een dak aanleggen gaan worden. We zullen in verbijstering terugkijken dat we die lelijke zwarte daken ooit hebben toegestaan". Green Business Club Zuidas zal de vergroening van het dakoppervlak op de Zuidas de komende jaren blijven stimuleren, onder andere door te werken aan de ambitie van 25.000 m2 groen dak in 2020. Rooftop Revolution is bijgeschakeld om dat proces verder te versnellen. De eerste meters liggen er, en de voorbeelden kunnen alleen maar stimuleren tot meer groene meters op andere daken. Wie volgt?